WWW.CHFPN.PL
Strona główna » Wszystkie » Dawniejsze głosy w dyskusji » Burzenie warowni

1-1 |

AutorWypowiedź
Natanael

Posty: 213
Oglądnięcia: 7657
Od: 14.06.2010

Data: 2017-11-13 00:52:11
Zmieniono: 2017-11-20 09:01:52

'
Burzenie warowni wroga
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zachęcam Ciebie drogi czytelniku do poznania cennego nauczania - (Dan Mohler) oraz przeczytania tekstu poniżej (John Osteen)
Możesz uchwycić ważny przekaz, wskazówki pomocne w boju, zwyciężaniu, w natarciu i w obronie.
Długi czas sam byłem goły - bez zbroi bez oręża - bezbronny na własnym polu bitwy. Dawałem się lać i okradać. Było coraz gorzej aż uchwyciłem właśnie to czym pragnę się podzielić.
Słowo Boże jest prawdziwe i skuteczne. Naprawdę warto być z Nim jednomyślnym i jednosłownym. Można uchwycić to co daje nam Bóg i żyć zwycięsko. Poznajemy Jego miłość do nas, jakie jest dziedzictwo, do czego nas przeznaczył, do czego posyła, z kim i przeciw komu idziemy.
Walcz skutecznie w swojej bitwie, pomagaj innym podnieść swoje zbroje i toczyć, w pokoju i miłości z Bogiem, z pewnością i radością zwycięską batalię.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1J 4:16 "A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim."
"Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".
Jn 8:31-32
"Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was"
Jk 4:7

Zachęcam do przesłuchania:

=> Jak pokonać natrętne myśli (napisy pl) (20 min)
http://otwarteniebo24.pl/nauczania/wideo/124-dan-mohler-jak-pokonac-natretne-mysli

=> To samo na Youtube z Lektorem Pl
Jak przeciwstawić się diabłu?
Dan Mohler - Lektor Pl
http://youtu.be/x6X6rLYg4i8

=> How to resist the devil? /Jak przeciwstawić się diabłu? Dan Mohler
Wersja po angielsku z napisami polskimi
http://youtu.be/tOynOKHnVDw

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~BURZENIE WAROWNI WROGA
(na podstawie "Burzenie warowni" John Osteen 1921-1999)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże." Ef 6:10-17

"Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi." {2Kor.10:3-5}

Broszura ta powstała w wyniku głębokiego pragnienia przyjścia z pomocą tym, którzy cierpią z powodu niepowodzeń i nie wiedzą, w jaki sposób osiągać zwycięstwo.

Chociaż jesteś udręczony, pokonany i zdeprymowany, jeżeli z uwagą podejdziesz do treści tej broszury. Bóg da Ci światło wskazujące drogę do zwycięstwa nad Twoim obecnym stanem, również pomoże Ci zwyciężyć w każdej bitwie w przyszłości.

Tysiące chrześcijan przechodzi przez to, czego Ty doświadczasz. Szatan pragnie pokonać chrześcijanina. On chce go oszukać.
Pragnie wyprowadzić go z równowagi.

Szatan chce trzymać Cię z dala od Prawdy, ponieważ on wie, że "Prawda Cię wyzwoli"(J 8,32).
..."Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." (J 8:31-32)Podstawowym terenem ataków szatańskich jest nasz umysł i świat naszych myśli. To w naszych umysłach rozpoczyna on bitwę! Niewielu chrześcijan zdaje sobie sprawę z tego, zbyt mało uwagi poświęcają oni na kontrolę swoich myśli. Ich umysł wypełniony jest programem telewizyjnym, radiowym, artykułami czasopism i gazet, konwersacją świata. Tysiące myśli wypełnia ich umysły, myśli, mających związek z rzeczami tego świata. Musimy posiadać mentalność Chrystusa! Dawid powiedział: Nie postawię słabych rzeczy przed moje oczy! On znał sekret strzeżenia swojego umysłu. On powiedział również: "Niech znajdą upodobanie słowa ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!" (Ps 19,15) Medytacje naszego serca czy też innymi słowy, nasz świat myśli powinien być taki, aby Bóg mógł go zaakceptować.
Biblia mówi: oręż naszej walki - WALKI!
Sfera naszego umysłu jest polem bitwy!
Walka toczy się w umyśle, zanim przeniknie do innych sfer.
Zwycięż bitwę, o której tu mowa i będziesz odczuwał radość ze zwycięstwa, które daruje Ci Bóg nad Twoim wrogiem każdego dnia w Twoim życiu.

Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, ale wzmocniony przez Boga do BURZENIA TWIERDZ WAROWNYCH!!

Myśli są TWIERDZAMI WAROWNYMI szatana! Pismo Święte mówi: "UNICESTWIJ ZŁE ZAMYSŁY!" Niegodziwe zamysły pochodzą od szatana! Mamy POKONAĆ warownie szatana i ODRZUCIĆ jego myśli, które produkują niegodziwe ZAMYSŁY!

Przypominam sobie następujące przeżycie, które miałem w 1965 roku: Pan posłał mi w nocy niezwykłą wizję. Wiesz, Pan Jezus powiedział, że Duch Święty przekaże nam wydarzenia, które mają nastąpić. On w swej miłości i łasce ukazuje nam niektóre rzeczy, aby przygotować nas na te wydarzenia. Wiele razy doświadczyłem tego w USA i w innych krajach. Były to cenne przeżycia.
Podczas tego zdarzenia, które obecnie wspominam. Pan pokazał mi trzy różne konfrontacje ze złem. Pierwsza była na pozór nieznaczną utarczką. Następna była nieco silniejsza. W ostatniej scenie zostałem wprowadzony do pokoju, gdzie siedział duch ciemności, bóg tego świata. W pokoju tym znajdował się również inny mężczyzna. Desperacko próbował wydostać się stamtąd, ale nie mógł. Wolno poruszał swoimi rękami i nogami i z wielkim wysiłkiem próbował dostać się do drzwi, ale ten duch trzymał go w niewoli. Był to nadzwyczaj niecodzienny widok.
Ale oto i ja znajdowałem się w tym pokoju. Odwaga spłynęła do mego serca. Śmiało, bez strachu czy powątpiewania powiedziałem: "WYJDĘ Z TEGO POKOJU W IMIENIU PANA JEZUSA CHRYSTUSA!" Po wypowiedzeniu tego bez żadnych trudności opuściłem pokój. Potem przebudziłem się - był to środek nocy. Rozważałem to przeżycie, ale niezupełnie rozumiałem jego znaczenie. Częściowo wiedziałem, że Pan chciał pokazać mi, co mnie spotka za parę miesięcy.
Bez odnoszenia tego do owego przeżycia ani nawet nie pamiętając owej wizji, nagle odczułem, że jestem atakowany przez szatana.
Nie będę opisywał w detalach tego nowego doświadczenia, ale powiem Ci, że przez kilka miesięcy miałem z szatanem utarczkę. Zaczęło się od małych bitew aż po wielkie. W końcu czułem' że przebywam stale w obecności jakiegoś ducha ciemności.
Żadne słowa nie opiszą tego strachu i udręki, jakie wtedy odczuwałem. To było straszne - być straconym na wieki. Bóg jest miłością. Szatan to strach i udręczenie.
W takim stanie, czując, że walczę o moje autentyczne życie, zauważyłem, że każdy atak szatana jest skierowany na sferę myśli. On atakował mój umysł. On zatapiał moje myśli. On szalał z każdej strony, nasuwał myśli, które mogły skierować się przeciwko mnie. Wydawało się to niemal zjawiskiem fizycznym.
Pociągnęło to za sobą również słabość mojego ciała. Wydawało się. że nigdy więcej nie będę już w stanie nauczać i prowadzić duszpasterskiej pracy. Czułem się dziwnie. Myśli podpowiadały mi, że mam wszelkie rodzaje dolegliwości. Myśli mówiły mi, że umrę. Myśli mówiły mi, że zdradziłem Boga. Myśli podszeptywały mi, że bardzo naraziłem się Bogu. Kłamliwe myśli szatana próbowały przekonać mnie, że to Bóg sądzi mnie za wszystkie moje przeszłe grzechy.
Była to pełna strachu udręka! Czułem się opuszczony przez Boga i człowieka! To była praca diabła!
Pewnego dnia w biurze wołałem do Boga w moim cierpieniu. Modliłem się i modliłem, i modliłem! Dlaczego Bóg nie przyszedł mi z pomocą? W takim stanie umysłowej udręki i fizycznej słabości prosiłem Boga, ażeby pomógł mi zrozumieć.
Nagle On przekazał kilka JEGO myśli do mojego umysłu. Zupełnie zapomniałem o wydarzeniu sprzed kilku miesięcy. Bóg przypomniał mi o tym pełnym łaski wydarzeniu.
W delikatny sposób On przemówił do mojego serca:
"Mój synu, czy nie pamiętasz tej dziwnej wizji, którą dałem A kilka miesięcy temu?"
Zacząłem myśleć i powiedziałem:
- "Tak Panie, pamiętam."
Wtedy On powiedział: "Opowiedz mi o tym." W tej cichej rozmowie z Panem przywołałem w pamięci wszystkie wydarzenia tamtej wizji.
Kiedy doszedłem do trzeciej fazy, w której przebywałem w obecności ducha ciemności, który jest bogiem tego świata, Pan powiedział:
"Mój synu, to jest akurat to miejsce, w którym obecnie przebywasz w Twoim doświadczeniu. Przeszedłeś przez dwa poprzednie, a strach i udręki, które teraz odczuwasz, wskazują na to, że właśnie doszedłeś do trzeciej fazy. To nie ja Ciebie dręczę. Ja nie zesłałem tego strachu. On pochodzi od diabła. Jestem tym, który Cię kocha. Jestem tym, który posłał swojego Syna, aby umarł za Ciebie. Jestem tym, który przygotował dla Ciebie możliwość uniknięcia spędzenia wieczności z szatanem i jego aniołami. Piekło zostało przygotowane dla nich, nie dla mojego stworzenia."
A potem Pan zapytał mnie: "Jak wydostałeś się z tamtego pokoju, podczas gdy ten drugi mężczyzna na próżno starał się to uczynić?" Kiedy tak siedziałem drżący, słaby i pokonany, nagle uświadomiłem sobie, co wtedy zrobiłem.
Powiedziałem: "Panie, stanąłem napełniony odwagą, bez strachu i śmiało POWIEDZIAŁEM - wyjdę Z TEGO POKOJU W IMIENIU PANA JEZUSA CHRYSTUSA!"
PAN POWIEDZIAŁ DO MNIE: "WSTAŃ WIĘC I UCZYŃ TO!" Chwała Panu! To był zwrotny punkt w moim życiu.
W ciągu następnych tygodni dobrze nauczyłem się mojej lekcji od Pana.
Każdego dnia wstawałem wcześnie rano i pożerałem wprost Biblię. Zacząłem karmić Jego myślami mój umysł:
Słowem Bożym zwalczałem kłamstwa szatana.

W okresie mojej słabości wziąłem mapę świata i spojrzałem na nią. Śmiało powiedziałem: "Zamierzam głosić Ewangelię po całym świecie!"

Diabeł powiedział: "Jeżeli polecisz samolotem, samolot się rozbije."
Odpowiedziałem mu: "PAN idzie PRZEDE MNĄ, krew Jezusa jest PONAD MNĄ, wieczne Boże ramiona są PODE MNĄ, dobroć i łaska są ZA MNĄ, TOWARZYSZĄ MI PO WSZYSTKIE DNI MOJEGO ŻYCIA!" (Ps 23.6)
Każdego dnia brałem miecz Ducha i biłem nim szatana w imieniu Jezusa z Nazaretu.

Kiedy przychodziła myśl: "Jestem słaby", wołałem "JESTEM SILNY W PANU I W MOCY JEGO POTĘGI!"

Kiedy diabeł sprawia, że odczuwam strach - co jest prostym sygnałem jego obecności w pobliżu mnie - zaczynam śmiało mówić:
"Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę?
Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?" (Ps 27,l)

"Gdy na mnie nastają, by zjeść moje ciało, wrogowie moi i nieprzyjaciele CHWIEJĄ SIĘ I PADAJĄ!"(Ps 27,2) CHWAŁA PANU.

Przyjacielu, weź swój obosieczny miecz! Odważnie wkrocz do bitwy. Każdy chrześcijanin może pobić demona i uwolnić się od jego demonicznych myśli z wiarą w "TAK ZOSTAŁO NAPISANE!"
Czy wiesz, co się wydarzyło? Ja żyłem! Poczułem się dobrze! Cały strach i udręki opuściły mnie! Wiele razy obleciałem świat i głosiłem Ewangelię!
Poprzez to doświadczenie Pan nauczył mnie. że atak szatana jest skierowany w pierwszym rzędzie w umysł.
Życie myślowe musi być opanowane przez Słowo Boże. On zezwolił mi na przeżycie tego doświadczenia, aby mnie pouczyć i umożliwić mi nauczenie Ciebie drogi prowadzącej do zwycięstwa.
Od tego czasu PRZEBYWAŁEM W MOJEJ BIBLII!
Kiedy przeciwnik próbuje przytłoczyć mnie myślami, ja uderzam obosiecznym mieczem i kategorycznie się mu sprzeciwiam!
Jestem zwycięzcą przez Jezusa. Wspinam się na najwyższe wzgórza, jak to było z Dawidem PSALM 91.

"Kto przebywa w pieczy Najwyższego i mieszka w cieniu Wszechmocnego, mówi do Pana: 'Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam.' Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: JEGO WIERNOŚĆ TO PUKLERZ I TARCZA. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy; Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie NAJWYŻSZEGO. NIEDOLA NIE PRZYSTĄPI DO CIEBIE, A CIOS NIE SPOTKA TWOJEGO NAMIOTU..."

Dlaczego?

Ponieważ On dał Johnowi Osteenowi i całemu jego domowi swojego anioła! On wydał zarządzenie swoim aniołom, mówiąc: Polecam wam, aniołowie, pilnować Jana i jego domu na WSZYSTKICH ICH DROGACH. Noście ich na swoich rękach, ażeby nie urazili swoich stóp o kamień! Alleluja!
Nic dziwnego, że mogę powiedzieć: Deptałem po lwie i żmii. Młodego lwa i smoka rozdeptałem pod nogami.

Ponieważ oddałem Mu swoją miłość, On wyzwolił mnie.
Postawił mnie na wysokości, ponieważ znam Jego Imię.
Wołałem Go, a On mi odpowiedział!
ON JEST ZE MNĄ W TROSKACH!
On wyzwala mnie i wynagradza.
Zadowala mnie długim życiem i pokazuje mi swoje zbawienie!

Nie ma miejsca na demoniczne myśli, jeżeli wypełniasz swój umysł myślami pochodzącymi od Pana.

Pamiętaj, że polem bitwy jest umysł. To MYŚLI szatan chce włożyć w nasz umysł. Możesz obserwować to w Piśmie Świętym.
W Dziejach Apostolskich rozdział 8 znajdujemy historię Filipa idącego do Samarii na wielkie przebudzenie. Wielu zostało zbawionych, uzdrowionych, uwolnionych z mocy szatana, ochrzczonych wodą i również ochrzczonych w Duchu Świętym.
W historii tej spotykamy człowieka imieniem Szymon, czarnoksiężnika. Ofiarował on Piotrowi i Janowi pieniądze za dar pomocy ludziom w otrzymaniu Ducha Świętego przez włożenie rąk.
Piotr czyni mu zarzuty mówiąc, że Szymon jest "żółcią gorzką i wiązką nieprawości(Dz 8,23). Powiedział też:
"Odwróć się od swego grzechu i proś Pana, a może Ci odpuści Twój ZAMIAR."

On był pobudzony przez MYŚL...!
Skąd pochodzą takie myśli?

W końcu Piotr powiedział: "Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce Twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swojego grzechu i PROŚ PANA, A MOŻE CI ODPUŚCI TWÓJ ZAMIAR!"

W odniesieniu do zdrady Jezusa Biblia mówi: ..."gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać"(J 13,2)- Szatan wrzucił myśl do serca i umysłu Judasza.

Widzisz, pierwsze podejście szatana polega na wrzuceniu MYŚLI do naszego umysłu. On chce, byśmy to zaakceptowali i działali według tego.
..."Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym.Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa."(Mt 15:18-19)

W Ew. Łukasza rozdział 24 Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. Biblia mówi, że byli przerażeni i przestraszeni. Jezus zganił ich i powiedział:

"Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? "(Łk 24.38)

Oni byli zatrwożeni. Skąd pojawił się ten strach? On pochodził od myśli, które wpuścili do swych serc! Tym myślom pozwolono wzrastać i stworzyć dręczący STRACH.
Tysiące ludzi znajduje się w szponach strachu. Ten strach pochodzi od myśli, które szatan wkłada do umysłu. Jeśli je zaakceptujesz, to żyjesz w udręczeniu, które one przynoszą. Odrzuć TE WYOBRAŻENIA! ZBURZ TE TWIERDZE WAROWNE!

PODDAJ KAŻDĄ MYŚL W POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI!

Kłamliwa myśl może stać się TWIERDZĄ WAROWNĄ. Innymi słowy, kłamliwe myśli mogą Cię mocno więzić. Myśl może Cię mocno trzymać.

Byłem w odległym mieście i usługiwałem tam na nabożeństwach. Młody człowiek około 20 lat przyszedł pewnego dnia po skończonym nabożeństwie, aby przywitać się ze mną. Jak tylko dotknąłem jego ręki Duch Święty objawił mi, że demon zaatakował jego umysł i próbował zmusić go do zaakceptowania MYŚLI, że jest nienormalny.
Powiedziałem do niego: "Młody człowieku, w Tobie tkwi demon. On powiedział Ci, że jesteś nienormalny."
Spojrzałem mu prosto w oczy, które były napełnione strachem na skutek prześladującej go myśli. Kontynuowałem: "Ty nie jesteś nienormalny. Ta myśl pochodzi od szatana, który próbuje zmusić Cię do zaakceptowania tego i działa w tym kierunku. Bóg stworzył Cię normalnym." Wyzwaliśmy szatana, wyrzuciliśmy tę myśl i on stał się wolnym!
Nigdy nie zapomnę jego oczu, z których znikło cierpienie. On otrzymał myśl od sił ciemności. Ta myśl stała się TWIERDZĄ WAROWNĄ! Trzymała go w silnych więzach! Stworzyła WYOBRAŻENIA W JEGO UMYŚLE!
Mógł wyobrazić sobie wszystkie smutki, które będą mu towarzyszyć w życiu, jeśli rzeczywiście stanie się nienormalnym! Te wyobrażenia zrodziły STRACH. Ale nasz miłujący Ojciec wskazał nam wyjście! Alleluja!
Jest napisane ..."Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi." (Kor 10,4;5)
ZBURZ TE TWIERDZE WAROWNE!
ZNISZCZ TE WYOBRAŻENIA
Ten wspaniały chłopak był w niewoli demonicznych myśli. Dzięki Bogu za uwolnienie od kłamstwa.

Myśli są twierdzami warownymi. One mogą położyć łapę na Twoim umyśle i trzymać Cię w zakleszczeniu. Myśli mogą trzymać Cię z dala od prawdy.

JEDNO MOCNE KŁAMSTWO SZATANA. ZADOMOWIONE W TWOIM UMYŚLE. MOŻE TRZYMAĆ CIĘ W STANIE CHOROBY, CIERPIENIA I UDRĘKI.

Pytasz, jak długo?
Tak długo, jak długo na to zezwolisz!
Tak długo, jak długo Ty to zaakceptujesz!

Pozwól mi opowiedzieć Ci cudowną historię. Ona to wyraźnie ilustruje. Mam wspaniałą siostrę, Marię. Wielu z nas czytało o uwolnieniu jej od łoża boleści, podczas gdy lekarze nie dawali jej żadnej nadziei na jakąkolwiek poprawę. Ale w jej uzdrowieniu jest jeden moment, o którym dotychczas nie pisałem. To jest związane z treścią tej książki.
Pamiętam, kiedy moja siostra Maria została zbawiona. Była jedną z pierwszych, które miałem przywilej pozyskać dla Pana w 1939 r. Jakim wspaniałym chrześcijaninem stała się. Ona wiernie służyła Panu i była błogosławieństwem dla setek ludzi w kościele, do którego należała.
Po wielu latach służby Panu ona się bardzo rozchorowała. Możesz przeczytać jej własne świadectwo w mojej książce MOŻESZ ODMIENIĆ SWÓJ LOS.
Zwięzłe przedstawienie nie opisze należycie tego, co ona zniosła. Miała gwałtowne ataki na umyśle i ciele. Przez lata cierpiała niewypowiedzianą udrękę. Przebywała w różnych szpitalach i instytucjach. W końcu wysłano ją do domu i powiedziano, że nic więcej nie da się dla niej zrobić.
Nie mogła chodzić. Nie potrafiła utrzymać równowagi. Nie mogła samodzielnie jeść. Nie umiała wstać i pójść do łazienki. Czasami krzyczała ze strachu i pragnęła umrzeć. Szatan codziennie wciągał ją w coraz głębszą ciemność. W końcu nie pamiętała już nic z Pisma Świętego. Czuła się bezradna w objęciu tego szatańskiego ataku.
Oczywiście, w tym czasie praktycznie nic nie wiedziała o chrzcie w Duchu Świętym i uzdrawianiu przez moc Imienia Jezusa. Uczono nas. że te rzeczy minęły wraz z Apostołami. Cierpienie, mówiono nam, pochodzi od Boga i my znosiliśmy je cierpliwie.
Moja siostra spędziła lata w takim stanie, w końcu doszło do tego, że potrzebowała przez całą dobę stałej opieki. Kiedy ją później zobaczyłem, ona mnie nie poznała. Nie rozpoznałbym jej także na ulicach w mieście, w którym mieszkała.
Ona leżała!
Co trzymało ją w łóżku??
MYŚL!
Była w niewoli myśli, którą szatan włożył w jej umysł. Szatan powiedział jej, że kochany przez nią Niebiański Ojciec był tym, który zesłał ten ból i udrękę. Powiedział jej, że musi cierpliwie znosić cierpienie i być pełną wiary, bo to uczynił Bóg, a my nie możemy sprzeciwiać się Bogu.
CO ZA KŁAMSTWO!!
TA JEDYNA MYŚL ZNIEWOLIŁA JEJ UMYSŁ!
BYŁA TO TWIERDZA WAROWNA!
Bóg powiedział, że mamy BURZYĆ TWIERDZE WAROWNE!
Kiedy byłem prowadzony przez Ducha Świętego do Dallas, aby modlić się za nią, nie znałem powodu jej cierpienia ani też nie wiedziałem, jakie są rozmiary jej choroby.
Kiedy przekroczyłem próg ciemnego pokoju i zobaczyłem moją drogą siostrę w tym strasznym stanie, byłem wstrząśnięty. Byłem rozgniewany! Surowym głosem powiedziałem:
"NIE MÓW MI ŻE TO BÓG UCZYNIŁ MOJEJ SIOSTRZE!"
To Duch Święty przemówił! Moja siostra nie poznała mnie, ale później powiedziała mi, że słyszała te słowa, a one osiadły w jej sercu: "Może ta choroba nie pochodzi od Boga?" Był to początek uwolnienia dokonującego się w jej duszy.
ONA ZBURZYŁA WAROWNIĘ! Zniszczyła w sercu myśl swojego rozumu, myśl umieszczoną tam przez szatana. Staliśmy nad jej łóżkiem i rozkazaliśmy demonom opuścić ją, pokój, dom w imieniu PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
I DEMONY WYSZŁY!
Ona powstała i w przeciągu kilku minut została uzdrowiona i przeżyła chrzest w Duchu Świętym i BIEGAŁA - BIEGAŁA po domu wielbiąc Boga.
TEGO DNIA ZOSTAŁA UZDROWIONA!
Tego dnia samodzielnie podeszła do stołu i spożyła posiłek! Ona zburzyła warownię! Odrzuciła demoniczną MYŚL, która trzymała ją w niewoli.
Bądź pewny, szatan próbował znowu i znowu w następnych kilku tygodniach okłamywać ją. Próbował umieścić tysiące myśli w jej umyśle. Ale ona odmówiła posłuchu!
Poddawała KAŻDĄ MYŚL W POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI!
Było to przeszło 11 lat temu, a ona nadal jest uwolniona i przynosi uwolnienie innym.

Wielu z tych. którzy teraz czytają te słowa, są trzymani w niewoli przez myśl!
Ta myśl powoduje strach!
Oto kilka myśli, które szatan wsącza w umysł ludzki:

"Nie jesteś dobry" "Nie jesteś zbawiony" "Nie zdążasz do nieba." "Będziesz zgubiony na wieki." "Twoje dzieci idą do piekła." "Rozbijesz się." "Nikt Cię nic docenia." "Twoja żona już Cię nie kocha!" "Twój mąż już Cię nie kocha." "Masz raka." "Masz guza na mózgu" "Nigdy się już nie wyleczysz." "Lepiej będzie, jeżeli umrzesz." "Równie źle jest pomyśleć o czymś, jak wykonać to, więc idź i zrób to." "Najlepiej odbierz sobie życie."

Mógłbym jeszcze więcej wymieniać. Tysiące kłamstw jest przekazywanych umysłowi. Kiedy akceptujesz je jako swoje własne, Twoje usta zaczynają mówić to, co szatan powiedział Twojemu umysłowi.
Słyszę, jak ludzie robią to cały czas. Oni słyszą myśl. To rodzi strach i wtedy zaczynają mówić to, co szatan im powiedział. Oni zmieniają te myśli w słowa:

Ja nie jestem dobry!
Jestem nienormalny!
Nie jestem zbawiony; nigdy nie dosięgnę nieba; jestem zgubiony!
Moje dzieci nigdy się nie nawrócą!
Rozbiję się!
Nikt mnie nie docenia. Mój współmałżonek już mnie nie kocha!

Zaczynając wypowiadać to, co zła MYŚL mówi, wskazujesz na to, że je zaakceptowałeś. Kłamstwo powoduje, że w strachu mówisz - mam raka! Mam nowotwór mózgu! Nigdy nie wyzdrowieję! Lepiej jest umrzeć! Równie źle jest myśleć o rzeczy, jak i wykonywać ją, mogę więc równie dobrze iść i oddać się grzechowi!

Biblia mówi o zamysłach wroga
"jego zamysły są nam dobrze znane"(2 Kor 2:11 BW).

Czy jakaś myśl niezgodna z tym co mówi o Tobie Bóg w swoim słowie opanowuje Cię dzisiaj...?
Biblia mówi: "Poddaj każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi."

Pewnej nocy, kiedy leżałem w łóżku oczekując powrotu naszego syna, zostałem zasypany złymi myślami. One przyszły jak nawałnica. "Miał ciężki wypadek. Nigdy nie stałoby się to w domu. Widziałeś go ostatni raz żywym." Myśli przychodziły i przychodziły. Bez zastanowienia pozwoliłem tym myślom pozostawać i zacząłem sobie wyobrażać. Mogłem widzieć go w katastrofie. Mogłem widzieć karetkę pogotowia śpieszącą do niego. Mogłem widzieć, jak krwawi. Strach dosięgnął mojego żołądka.
Nagle zdałem sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Słuchałem myśli szatana. On chciał mnie udręczyć.

Zacząłem cytować Słowo Boże! Powtórzyłem co Bóg powiedział o mnie i moich domownikach. Powiedziałem mu obietnice, które Bóg przygotował dla mnie. Odrzuciłem złe myśli, ich miejsce wypełniłem SŁOWEM BOŻYM! Zacząłem MÓWIĆ. CO BÓG POWIEDZIAŁ W SWOICH OBIETNICACH! Wiesz, strach mnie opuścił i pokój jak delikatny gołąb wypełnił moje serce! Byłem tak szczęśliwy! Poprawiłem sobie poduszkę, aby cieszyć się dobrym snem. gdy usłyszałem otwierające się frontowe drzwi. To był mój syn, bezpieczny i cały! Chwała Panu!

Kiedy głośno powtarzasz kłamstwa, które szatan wkłada w Twoje myśli, staniesz się bojaźliwy i będziesz żył w rozterce.

Kiedy zaakceptujesz Boże myśli i obietnice, i z wiarą głośno je powtórzysz, one wniosą Ci pokój w Twoje serce.

Weź swoją Biblię i zajrzyj do niej. Tam znajdziesz myśli Boże! Zamień każdą myśl, którą da Ci szatan, na jedną z Bożych myśli. Pamiętaj, szatan jest kłamcą i ojcem wszystkich kłamstw. On nie potrafi mówić prawdy.

JEŻELI PRZYJMIESZ PO PROSTU PRZECIWIEŃSTWO TEGO, CO SZATAN Cl POWIEDZIAŁ. WTEDY POZNASZ PRAWDĘ!

Sposób, w jaki praktykujemy to w naszym domu, jest następujący: Kiedy przychodzi demon i daje myśl o czymś, co rodzi strach, wyznajemy po prostu przeciwieństwo tego, co powiedział i znamy prawdę o danej sytuacji. Następnie w miejsce tej myśli wkładamy myśl z Pisma Świętego, aby poprzeć nasze wyznanie!

Jeżeli szatan mówi, że nie jesteś zbawiony, zamień tę myśl na jedną z Pisma Świętego: "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. (J 1:12 BW)

Wyznaj to śmiało, a kłamstwo cię opuści. Jeżeli mówi Ci, że umrzesz w młodym wieku i pozostawisz Twoją rodzinę, zawołaj głośno jak Dawid w Psalmie 91 powiedział:
"DŁUGIM ŻYCIEM OBDAROWAŁ MNIE I POKAZAŁ MI SWOJE ZBAWIENIE!" Jeżeli demon mówi Ci, że nigdy nie wyzdrowiejesz, wyznaj z radością "Sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni"(l P 2,24 BW)

Kiedy przeciwnik powie Ci, że Bóg nie przebaczy Twoich grzechów ani nie uzdrowi Twoich poszczególnych dolegliwości, zamień tę myśl na inną mówiącą o Bożych cudownych, uwalniających zapewnieniach (l J 1,7)
Błogosław, duszo moja Pana i całe moje wnętrze - święte imię Jego. Błogosław, duszo moja Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. ON ODPUSZCZA WSZYSTKIE TWOJE WINY, ON LECZY WSZYSTKIE TWOJE NIEMOCE.(Ps 103.1-3)

Jeśli przychodzi taka myśl, że jesteś odrzucony i pozbawiony pomocy, skonfrontuj to z Pismem Świętym: "przychyli się ku modlitwie opuszczonych..."(Ps 102,18)

Jeżeli demon wrzuci w Twój umysł myśl, że jesteś nienormalny, nie pozwól, aby ogarnął Cię strach, zamień to na Słowo Boże. Powiedz: Biblia mówi: "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe." (2 Kor 5,17)
Jestem NOWYM stworzeniem w Chrystusie! "Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował"(Rz 8,37)
Większy jest ON (JEZUS) we mnie, aniżeli ten który jest na świecie (l J 4,4). W imieniu Jezusa Chrystusa wyrzucam Ciebie i Twoje myśli z mojego umysłu. Wynoś się w imieniu Jezusa!
I on pójdzie! Myśl odejdzie! Strach też odejdzie! Będziesz się uśmiechał i staniesz się dumny z Jezusa.

Dalej i dalej mógłbym kontynuować wymienianie różnych sytuacji, ale możesz sam to zrobić podając swoje własne. Jakiej strategii użył Jezus, aby pokonać szatana? Szatan umieścił myśl w Jego umyśle "zamień te kamienie w chleb." Jezus odrzucił tę myśl i zamienił ją na jedną z Bożych myśli, mówiąc: ZOSTAŁO NAPISANE.

Ty również możesz pokonać szatana za każdym razem mówiąc: ZOSTAŁO NAPISANE! Potem powiedz, co jest napisane w obietnicach Bożych! Poddaj WSZELKĄ MYŚL W POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI. To znaczy oddaj każdą myśl pod panowanie Słowa Bożego. Spraw, aby ugięła się przed nieomylnością Słowa Bożego.
Przepędź je obietnicami Bożymi. Zburz je powiedzeniem:
TAK MÓWI PAN!
W Izajasza rozdziale 54 wiersz 17
zostało napisane że wszelka broń ukuta przeciwko Tobie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język..

WSZELKA BROŃ!!
WSZELKI JĘZYK"

Myśl szatana jest bronią i językiem!
Każdą broń, czy język skierowany przeciwko Tobie potępisz!
CHYBA, ŻE POZWOLISZ MU NA UŻYCIE ICH!Wielu cierpiących, udręczonych ludzi woła do Boga o pomoc! Ale On mówi: "Potępisz wszelki język, który się zmierzy z Tobą w sądzie." TY - TY - TY! Ty potępisz! Tylko Ty! Ty masz autorytet i władzę!
Ty masz panować.

Innymi słowy, TY jesteś tym, do którego należy potępienie tego języka. Ty jesteś tym, który ma potępić tę myśl. Ty jesteś tym, który ma odrzucić szatana i jego kłamstwa.

Nie proś Boga, aby to uczynił!

Nie spodziewaj się, że Jezus to uczyni!

On Tobie polecił to uczynić!

Każde słowo lub myśl, które podniosą się przeciwko Tobie, aby spowodować niepokój, strach, udręczenie i niepowodzenie, powinny zostać potępione i zburzone, i wyrzucone przez CIEBIE! Powiedział:

"TY POTĘPISZ!"

Jezus zwyciężył szatana, a Tobie powiedział: PATRZ, daję TOBIE władzę NAD WSZELKIMI MOCAMI WROGA. W MOIM IMIENIU TY pokonasz moce ciemności.


Świat myśli jest polem bitwy. Zwróć uwagę na to, co czytasz. Zwróć uwagę, na co patrzysz. Zwróć uwagę na to, co dopuściłeś do swojego umysłu. Nie pozwól, aby niewłaściwe myśli zatrzymały się w Twoim umyśle.

Biblia mówi w liście do Rzymian rozdział 12:l-2:
"A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą. Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża; co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe."

POPRZEZ ODNOWIENIE SWYCH UMYSŁÓW!
Jak zostaliśmy PRZEMIENIENI?
Poprzez ODNOWIENIE NASZYCH UMYSŁÓW!

Żyj w Słowie.
Uchwyć dłoń Jezusa i idź z Nim poprzez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Myśli Boże myślami codziennymi! Odnów swój umysł. Ucz się myśleć tak, jak Bóg myśli o zbawieniu, przebaczeniu, łasce, pomaganiu uzdrawianiu, uwolnieniu, miłości, dobroci i wszystkich innych cudownych rzeczach wspomnianych w Biblii.

Dawid powiedział, że był błogosławiony. DLACZEGO?

Posłuchaj go w Psalmie 1 :
"BŁOGOSŁAWIONY mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada."

Zauważ, że powiedział: Jego UPODOBANIE jest w Prawie Pana i o Jego Prawie on ROZMYŚLA. Następnie mówi Ci, kiedy rozmyśla. On rozmyśla nad Słowem Bożym DNIEM I NOCĄ.

Oto człowiek, który burzy TWIERDZE WAROWNE l UNICESTWIA ZŁE ZAMYSŁY!

Spójrzmy jeszcze raz na początek, na nasz oręż.
"Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi."

On mówi o MYŚLACH!
Te myśli są TWIERDZAMI WAROWNYMI!
One produkują ZŁE ZAMYSŁY!

Potem przychodzi strach i udręczenie, choroby i pokonania! ŚWIAT MYŚLI JEST POLEM BITWY.
Ale podziękuj Bogu, że właśnie nauczyłeś się, jak ZAMIENIAĆ kłamliwe myśli na BOŻE MYŚLI zawarte w biblijnych obietnicach.
Zobaczyłeś, jak możesz zburzyć te twierdze i ZNISZCZYĆ te zamysły, które Ciebie pokonują!

Nie igraj z nimi. Nie traktuj ich lekko. Nie podchodź do nich humorystycznie!
ZBURZ JE! ZNISZCZ JE! NIE POZWÓL SIĘ IM ZATRZYMAĆ
NIE POZWÓL IM POZOSTAĆ! ZBURZ JE I WYRZUĆ!

Wiesz już również, że Bóg dał Ci moc do zrobienia tego co On spodziewa się, że TY zrobisz. Chrystus umarł, abyś Ty mógł uzyskać autorytet. On spodziewa się, że TY to uczynisz.

I TY TO UCZYNISZ! Chwała imieniu naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA! Wielka chwała Ojcu łaski i miłości za to, że dał nam poznać Prawdę, która uczyniła nas Wolnymi!

Pozwólcie mi powiedzieć kilka słów o tym terminie "oręż naszej walki."

To jest WALKA! Mamy ORĘŻ!

Nasz oręż nie jest cielesny. Nasz oręż nie jest ziemski. Biblia mówi: ONI SĄ MOCNI W BOGU...
NASZ BÓG DOSTARCZYŁ CI MOCNEGO ORĘŻA. ABYŚ ZWYCIĘŻYŁ W WALCE TOCZĄCEJ SIĘ W TWYM ŚWIECIE MYŚLI.

On dał ci SWOJE SŁOWO! On dał ci KREW CHRYSTUSA! On dał ci IMIĘ Chrystusa! Nie jesteś sam. Kiedy wkraczasz do walki, całe niebo jednoczy się z Tobą! TY powstań i rozpocznij bitwę! TY zburz te twierdze warowne! TY ZNISZCZ te złe zamysły!
Każde słowo lub myśl, które powstanie przeciwko Tobie, TY musisz potępić!
Nie zezwól negatywnym, destruktywnym, demonicznym myślom zatrzymywać się w Twoim umyśle, nie pozwól, aby zostały użyte do rozmyślania.
Znam domy rozerwane na części przez rozwód, a wszystko dlatego, ponieważ szatan umieścił kłamliwe myśli w umyśle jednego ze współmałżonków. Ta osoba pozwoliła tej myśli zatrzymać się. Oni zastanawiali się nad tym. Stało się to ich obsesją. Oni wierzyli w to tak mocno, że czuli się usprawiedliwieni w każdym działaniu, jakie zdecydowali się podjąć.
Ta myśl była TWIERDZĄ WAROWNĄ!
Kiedy jakaś uporczywa myśl zatrzyma się i powstaje z niej twierdza, pozwala to innym jej podobnym zawładnąć myślami. To prowadzi do działania i całego szeregu nieszczęść a nawet ataków serca, które następują.

Matki, ojcowie, misjonarze, młodzi ludzie, wszyscy oni odczuwają efekty ataków szatana. Usługi duchowne są rujnowane. Młodzi ludzie toną w bagnie alkoholizmu i innych trucizn. Domy są rozbijane.
Wielu cennych ludzi żyje w umysłowej i duchowej udręce.

Niezliczeni chrześcijanie tego dnia, cierpią ból, dolegliwości i psychiczne choroby. Oni się modlili. Szukali wyjścia z tej sytuacji. Przekazuję tę wiadomość, aby pomóc Ci w imieniu naszego wielkiego i miłującego ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA.

Jest odpowiedź!

Jeśli postanowisz uczynić to, co proponujemy Ci w tej lekcji i podniesiesz się ze Słowem Bożym i ODNOWISZ SWÓJ UMYSŁ. Bóg wyrwie Cię z tego okropnego dna i postawi Twoje stopy na solidnej skale. Włoży nową pieśń w Twoje serce - PIEŚŃ CHWAŁY DLA TWEGO STWÓRCY.

Pozwól, że podzielę się z Tobą wspaniałym świadectwem, które ostatnio czytałem.

Jest to historia o innym cudownym Bożym czynie, dotyczącym Bożej służebnicy, która, jak sama stwierdziła:

OTRZYMANY LIST I PRZECZYTANA KSIĄŻKA SPOWODOWAŁY, ŻE ZADECYDOWAŁA, IŻ PO OŚMIU LATACH CIERPIENIA l pięciu BOLESNYCH OPERACJACH NADSZEDŁ CZAS NA PRZYJĘCIE CUDU.

W tym świadectwie nasza siostra w Panu opisuje okropności tych ośmiu lat bólu i nieszczęścia. Kończy długim podsumowaniem tego wszystkiego w smutnych słowach:

..."W styczniu 1970 roku mój lekarz wypowiedział najgorsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć. On powiedział: Moje dziecko, będziesz musiała położyć się do łóżka i już w nim pozostać; będzie to twoje życie. Możliwe, że będziesz mogła podnieść się raz czy dwa razy dziennie bez większego bólu, ale tylko po to, by pójść do łazienki. Przepiszę ci tabletki uśmierzające ból."
Mówiła dalej: "Pamiętam, jak straszny był marzec 1970 roku. Brałam nie tylko Darvon co cztery do sześć godzin, ale przyjmowałam też narkotyki i tabletki nasenne w nocy. l kwietnia mój organizm odmówił przyjmowania jakichkolwiek medykamentów."
Popatrz teraz na sytuację... oto chrześcijanin, który jest nie tylko beznadziejnie chory, ale też zalewany myślami, na które zabrakło lekarstwa.
Ta myśl, i jestem pewien, że i wiele innych, zatopiło jej serce i umysł w tym stanie cierpienia. Te myśli stały się TWIERDZAMI! Ale Bóg sprawił, że leży to w naszych możliwościach, aby zburzyć twierdze!!
Nasza cierpiąca siostra to właśnie uczyniła. Nigdy przedtem nie czytałem czegoś podobnie przejmującego dreszczem, jak jej sprawozdanie o odważnym zburzeniu tej twierdzy szatańskiej za pomocą Bożego Słowa!!
Pierwszym jej krokiem w kierunku uwolnienia było usłyszenie prawdy i zamiana kłamstw szatana na wyzwalającą prawdę Bożego Słowa. Opowiadała o liście od swojej siostry, który wzmocnił jej wiarę w CUD.
Opowiadała również o młodej kobiecie, która ją odwiedziła i modliła się o nią.
Ta kobieta pozostawiła jej jedną z naszych książek, która stała się, przez Boże prowadzenie, kluczem do uzyskania pomocy dla naszej siostry. Ona mówi o tym tak...
"Zanim wyszła, dała mi książkę, zatytułowaną "MOŻESZ ODMIENIĆ SWÓJ LOS" (John Osteen}. Tamtego ranka przeczytałam słowo za słowem z tej książki, a do pierwszego rozdziału powracałam sześć razy! W trzecim i czwartym paragrafie pierwszego rozdziału czytamy:
"Czy jesteś przekonany o tym, że Twoim przeznaczeniem jest cierpieć, znosić ból, choroby i niepowodzenia? Czy poddałeś się i sam osądziłeś, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Możesz odmienić swój los!"
W następnym rozdziale autor mówi: "Wstań z wózka inwalidzkiego, łóżka, otwórz drzwi, poszerz swoje granice! Widziałem wiele zmian w losie ludzi, kiedy z wiarą przyjęli te obietnice i zbuntowali się przeciwko szatanowi. NIGDY NIE ZOSTANIESZ UZDROWIONY, DOPÓKI BĘDZIESZ MYŚLAŁ, ŻE BÓG CHCE, ABYŚ BYŁ CHORY.
To szatan chce, abyś cierpiał. Bóg pragnie, abyś był zdrowy. Rozpraw się z tym. Wiara jest działaniem.
Wiara w Słowo, to znaczy działać na podstawie Słowa.
Czy wiesz, co się teraz wydarzyło? Prawda z Bożego Słowa w tej książce pomogła jej do ZMIANY MYŚLI Z "BEZ NADZIEI" na OBIETNICE BOGA. Ona po prostu ZBURZYŁA TWIERDZĘ WAROWNĄ SZATANA ZA POMOCĄ BOŻEGO SŁOWA!
To nie było łatwe zadanie. Ona nie poczuła się natychmiast dobrze. Ale ona czuła się dobrze, chwała PANU!
Postawiła na Bożym Słowie. Zaczęła wyznawać Boże obietnice. Rozpoczęła działanie zgodnie z prawdziwością Bożych myśli.
Nie poddała się. Odrzuciła myśli o chorobie i dolegliwościach. Zamieniła je na myśli o Bożych obietnicach, o uzdrowieniu i uwolnieniu.
W jej organizmie zaczęły się zmiany. Całkowite uzdrowienie nastąpiło w takich oto okolicznościach:
"Lekarz bardziej interesował się moim przypadkiem, aniżeli mną. Zapytałam go, czy wierzy w cuda i on powiedział: "Raczej wierzę!" Odpowiedziałam: "Czy chce Pan zobaczyć cud chodzenia?" Spojrzał na mnie dziwnie i powiedział: "Dobrze, chcę."
Wtedy przetańczyłam przez cały pokój! On oparł się o stół diagnostyczny, był najwyraźniej wstrząśnięty i powiedział: "Proszę mi o tym opowiedzieć."
Opowiedziałam, a kiedy skończyłam, jego oczy były pełne łez."
Czyż nie jest to cudowne świadectwo ku chwale Jezusa? Ona polegała na Jego obietnicach.
Moc Jego słowa uwolniła ją.
Ona zburzyła TWIERDZE WAROWNE I DZIŚ JEST WOLNA OD CIERPIENIA!

Myśli są jak nasiona drzew i kwiatów. Nasiona te unoszą się wokół i "rozwijają się według swego rodzaju." Myśli, którymi KARMISZ TWÓJ UMYSŁ, STWARZAJĄ ATMOSFERĘ OTACZAJĄCĄ TWĄ OSOBĘ.
Myśli, jak nasiona, opadają wokół Ciebie i rozwijają się według swego własnego rodzaju.
Nie mówię o tym, by wznosić się myślą ponad problem. To jest głupota. Mówię o napełnianiu naszego umysłu wielce konstruktywnymi myślami wszechpotężnego BOGA, które zostały przekazane w Jego Słowie.

Zwróć uwagę na jakiegoś człowieka myślącego kategoriami ubóstwa. Umieść go w najbogatszym środowisku, daj mu wszelkie możliwości, a on zmieni to środowisko przez swoje NASIONA - MYŚLI o ubóstwie i stanie się znów ubogi. Jego myśli, jak nasiona, stworzą wokół niego atmosferę ubóstwa.
Jeżeli wypełniasz swój umysł Bożymi wielkimi myślami POMYŚLNOŚCI, wszędzie, gdziekolwiek jesteś, stworzysz taką atmosferę. Jeżeli taki człowiek znajdzie się w najuboższym środowisku, myśli - nasiona pomyślności wykluczą myśli o ubóstwie i napełnią atmosferę wokół niego sukcesem. Jemu się będzie szczęściło.

MOŻESZ STWARZAĆ ATMOSFERĘ. W KTÓREJ ŻYJESZ PRZEZ NASIONA MYŚLI, KTÓRE ROZSIEWASZ WOKÓŁ SIEBIE.

Pozwól, że stwierdzę jeszcze coś lepszego...

MOŻESZ ODMIENIĆ SWÓJ STAN I ATMOSFERĘ, W KTÓREJ ŻYJESZ, POPRZEZ ZMIANĘ SWOICH MYŚLI. OPIERAJĄC TE MYŚLI NA WIELKICH. NIEZMIENNYCH BOŻYCH OBIETNICACH.

Nie możesz rozsiewać ziarna myśli o chorobie, a żyć w atmosferze ZDROWIA!

Nie możesz siać ziarna myśli o klęsce i strachu, a równocześnie żyć w atmosferze zwycięstwa i pokoju!

Nie możesz siać ziarna myśli o ubóstwie, a równocześnie żyć w atmosferze pomyślności!

Rozpocznij dziś napełniać swój umysł, serce, dom i otoczenie cudownymi, miłującymi nasionami MYŚLI BOŻYCH o zdrowiu, pokoju i zwycięstwie, pomyślności i wszystkich rzeczach, których pragniesz w życiu. Oprzyj te myśli na STANOWCZYCH OBIETNICACH BOŻYCH.

Myśl o nich! Wymawiaj je! Działaj w oparciu o nie! Pan miał to na myśli, kiedy stwierdził: "Człowiek jest taki, jakie są myśli jego serca" (Mt 12:35 BW).

Teraz znasz PRAWDĘ! Odpoczynek jest od CIEBIE uzależniony!

Wyobrażam sobie teraz, jak Twoja wiara wzrasta w Tobie!
Czy jesteś zdecydowany, by zmienić Twój świat myśli?
Nie zostaniesz zawiedziony! Znalazłeś przyczynę Twoich klęsk! Znalazłeś sposób na zmianę stanu rzeczy! Zobaczyłeś ścieżkę prowadzącą do zwycięstwa!

POWSTAŃ, DROGOCENNE DZIECKO BOŻE. WEŹ UDZIAŁ W RADOŚCI PANA!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." Jn 8:32

=> Kim jesteś w Chrystusie
http://biblia-online.pl/Blog/Artykul/2/kim-jestes-w-chrystusie
Nauczania jak możesz to uchwycić i ugruntować oraz świadectwa do czego to prowadzi poniżej:


=> Nauczania
Dan Mohler / Lektor PL / Kingsway Church
http://www.youtube.com/playlist?list=PLNWRPg2sUMA1m0mzPeecgxcDoEgt6NnYe

=> Jak chodzić w miłości, która wyswobadza cuda (napisy pl)
http://otwarteniebo24.pl/nauczania/wideo/125-jak-chodzic-w-milosci-ktora-wyswobadza-cuda-dan-mohler

=> Dan Mohler więcej nauczań
http://otwarteniebo24.pl/nauczania/nauczyciel/33-dan-mohler


=> Todd White
http://otwarteniebo24.pl/nauczania/nauczyciel/28-todd-white

Flp 4:4-7
"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie."

Ps 37:4-5
"Rozkoszuj się Panem i raduj się w Panu,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje.
Powierz Panu drogę, zaufaj Panu,
On wszystko dobrze uczyni."

=> Bądźcie mocni w Panu.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą
http://www.chfpn.pl/forum/index.php?p=4&id_topic=183
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=> "Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie!" (Przyp 3:5-7)
http://otwarteniebo24.pl/magazyn/walka-duchowa/item/210-zaufaj-panu-i-nie-polegaj-na-rozumie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=> Dobre dzieje
http://chfpn.pl/forum/index.php?p=4&id_topic=149
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
=> Filmy i historie z dobrym przesłaniem
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=145
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kolejne polecam:
=> Bądźcie mocni w Panu i w mocy Jego.
Weźcie i przywdziejcie całą zbroję Bożą.
http://www.chfpn.pl/forum/index.php?p=4&id_topic=183
********************************************


edytuj * wyślij privemail *

1-1 |

 
Copyright (c) 2000 - 2019 Ruch Nowego Życia
All Rights Reserved
[ created by hornet.com.pl ]
WEB interface