WWW.CHFPN.PL
MENU
Archiwum wydarzeń
O nas
Gdańsk
Gliwice i Katowice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Dołącz do nas

Konferencje
Nowości na stronie
Lektury
Seminaria
Doktoranci / studenci
INNE
Forum dyskusyjne
Rejestracja
Twoje konto
FAQ
Sondy
Linki

LOGOWANIE
login
password
zarejestruj się »
SONDA
Czy metoda zapłodnienia in vitro powinna być w Polsce
dozwolona i w pełni finansowana przez państwo
dozwolona, ale finansowana przez państwo tylko dla małżeństw
dozwolna, lecz na koszt własny
zabroniona
 inne

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki

Zapraszamy na poznańskie spotkanie ChFPN
w środę, 13.06.2018r .o godzinie 17:00
WMiI UAM, sala B3-38

Spotkanie będzie poświęcone dyskusji o realizacji celów Forum
oraz zaplanowaniu spotkań w przyszłym semestrze.


ZAPRASZAMY NA XIII KONFERENCJĘ
 "BRYZA"

19-29 lipca 2018r.
Marianówka koło Bystrzycy Kłodzkiej

Informacje na temat konferencji i zapisów >>>>>>

   Celem konferencji "Bryza" jest połączenie odpoczynku z umocnieniem wiary, pogłębieniem wiedzy na temat wzajemnych współzależności między nauką i wiarą, rozwojem umiejętności zawodowych i budowaniem wzajemnych relacji między wierzącymi pracownikami uczelni z różnych ośrodków akademickich. Dla osiągnięcia tych celów program konferencji pozostawia dużo czasu wolnego, przeznaczonego m.in. na wspólne wycieczki.

Przebieg poprzedniej konferencji Bryza (2017) >>>>>>


POPRZEDNIA, XII KONFERENCJA "BRYZA"

27 lipca do 6 sierpnia 2017r
Tylicz koło Krynicy.
Dokładniejsze informacje:  
>>>>>


 Odbyło się ostatnio


VII KONFERENCJA
 z cyklu NAUKA-ETYKA-WIARA

Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne

Będlewo koło Poznania
31 maja - 3 czerwca 2018r

(Strona internetowa konferencji >>>>>)


  Monografia
 Nauka i wiara - wyzwania przyszłości

Książka zawiera materiały z konferencji "Nauka-Etyka-Wiara 2015"
Zainteresowanych jej nabyciem prosimy o kontakt mailowy:
kontakt@chfpn.pl

Spis treści:

Dariusz Badura - Wstęp

 

Część I. Z perspektywy historii. 

Michael Abdalla - Konspiracyjna wizja historii w islamie. Etyka naukowa a przemilczanie faktów ludobójstwa 

Marek Jędraszewski - Jaka jest prawda? Między „Szkołą Ateńską” i „Dysputą o Najświętszym Sakramencie” Raffaella Santi a liberalną ironistką Richarda Rorty’ego

Jacek Salij - Intelektualny wkład Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju w świecie

Laura Suchostawska - Thoreau’s Approach To Nature: Between Transcendentalism and Science

 

 Część II. Problematyka etyczno-społeczna

Andrzej Kochański - Zapłodnienie pozaustrojowe i biotechnologia

Andrzej Napiórkowski - Inna Europa: w stronę innego chrześcijaństwa?

Anna Seredyńska - Różnorodność motywacji wolontariuszy hospicjum i ich zaangażowanie w pracę zespołu wolontariatu

Zofia Szafrańska-Czajka - Wyzwania bioetyczne i bioprawne w ujęciu prawno-socjologicznym na przykładzie prac nad ratyfikacją przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie

Jan Wadowski - Duch ponowoczesnego czasu: w świecie technokracji i marginalizacji społeczeństwa

 

Część III. Człowiek wobec Boga

Karolina Bogacz - Obraz tak zwanego duchowego przełomu utrwalony w dyskursie polskich protestantów pentekostalnych

Adam Cenian - Chrześcijanin w świecie – rola i wpływ wierzącego pracownika nauki na otoczenie

Julian Ławrynowicz, Maria Ławrynowicz - Spojrzenie na trzy podstawowe zagadnienia formacji etyczno-naukowej wierzących w średniowieczu i obecnie

Elżbieta Stawnicka-Zwiahel - Znaki jako „zagadywanie” Boga do człowieka w filozofii dialogicznej Martina Bubera. Izrael jako znak

Andrzej Zabołotny - Wpływ chrześcijan na świat według adhortacji „Evangelii Gaudium”

 

Część IV. Nauka i wiara - perspektywy

Richard Carhart - Can Science Regain the Ability to Include Supernatural Causes?

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - Fundamentalna zasada teorii kwantowej

Mirosław Rucki - Syndologia – wyjątkowa nauka

 

Dodatek. Świadectwo matematyka.

Mariusz Grządziel - O pojęciu ciągłości w teologii i matematyce


ORGANIZOWALI INNI:

XIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki
PRZYRODOZNAWCY I FILOZOFOWIE W POSZUKIWANIU ISTOTY ŻYCIA
3-4.III.2017r. w Poznaniu.

Więcej informacji dostępnych na stronie organizatorów: >>>>>DWUDZIESTOLECIE PROFESSORENFORUM
- niemieckiej organizacji profesorów-chrześcijan.

   Na uroczystości z tej okazji - w Norymberdze, 22 lutego br. - zostali zaproszeni reprezentanci Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Prof. Mirosław Rucki przedstawił historię powstania i działań ChFPN. 


POPRZEDNIE KONFERENCJE CHFPN


LETNIA KONFERENCJA "BRYZA"

11 - 21 sierpnia 2016r. w Tyliczu koło Krynicy Zdroju

(WIĘCEJ INFORMACJI)VI konferencja z cyku "Nauka-Etyka-Wiara":
NAUKA I WIARA - WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
Zamek w Rydzynie, 4-7 czerwca 2015r.


Uczestnicy konferencji NEW'15

   Celem konferencji NEW jest wymiana myśli na temat różnych aspektów relacji między nauką, etyką i wiarą. Organizowane są co dwa lata od 2005 roku. Poprzednia, w 2013 roku, dotyczyła możliwości i ograniczeń nauki, wcześniejsza (2011) - godności człowieka.

WIĘCEJ INFORMACJI O NEW'15   > > > > >